Tinnitus her yaş grubundan insanda görülebilen bir sağlık sorunudur. Sık aralıklarla tekrarlayan veya uzun süre boyuna geçmeyen durumlarda tedavi gerekli olmaktadır.

Tinnitus için hangi doktora gidilir? Bu sorundan muzdarip hastalar bir kulak burun boğaz doktorundan randevu alabilirler. Hekim incelemesinde, soruna yol açabilecek çeşitli faktörler tespit edilmeye çalışılır.

Tinnitus Nedir?

Tinnitus ne demek? Kişiyi rahatsız edebilecek seviyelerde olan kulak çınlaması halidir. Kulakta uğultu ve çınlama gibi durumları, çoğu insan hayatının en az bir döneminde yaşamaktadır. Ancak bu normaldir ve önemli bir soruna yol açmaz. Eğer çınlama hali sık aralıklarla tekrar ediyorsa veya uzunca süre geçmiyorsa, bu dikkate alınması gereken bir durumdur.

Kulak çınlaması belirtileri nelerdir? Kişi ortamda herhangi bir ses olmamasına rağmen bir uğultu ya da gürültüye benzetilen çınlama sesi duymaktadır. Peki tinnitus nasıl geçer? Bunun için önce bir hekim muayenesinden geçmeli ve çınlamaya yol açabilecek harici faktörler araştırılmalıdır. Bazen iç kulak veya beyinde gelişen tümör gibi ciddi problemler bu duruma yol açabilmektedir.

Konversiyon bozukluğu gibi bazı psikiyatrik hastalıklar da uzun süreli ve sık tekrarlayan çınlama seslerinin işitilmesine, hatta işitme kayıplarına yol açabilmektedir. Kulak çınlaması ilacı olarak çeşitli etken maddelerden faydalanılmaktadır. Ancak bunlar genellikle yardımcı unsurlardır ve sorunları çoğu zaman tek başına çözememektedir.

Tinnitus

Tinnitus Tedavisi

Nörolojik kulak çınlaması gibi pek çok faktör buna yol açabilse de çoğu zaman çınlamanın net bir sebebi ortaya konamaz. Sebebi herhangi bir etkene bağlanabilen çınlamalar, o etken ortadan kalktığında ortadan kalkmış olur. Örneğin temporal lobdaki iyi huylu bir tümör buna yol açıyorsa tümörün alınması tedaviyi sağlayabilir.

Çınlama, sol kulak çınlaması veya sağ kulak çınlaması gibi farklı tiplerde olabileceği gibi, her iki kulağı birden de etkileyebilir. Bu sorun için en etkili tedavilerden biri de kulağa, çınlama sesi ile benzer frekanslarda ses iletmektir. Böylece çınlama veya uğultu sesi zamanla hissedilmez hale gelecektir. İşitme cihazları da bu prensiple çalışarak tedavi noktasında oldukça başarılı olmaktadır.

Hekiminiz gerekli tetkikleri yapacak ve harici bir hastalık tespit edilmezse sizi odyoloğa yönlendirecektir. Odyoloğunuz size iyi gelecek kulaklığın teknik özelliklerini de tespit ederek gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Sonraki adım ise Uzman Ses’e uğrayarak işitme cihazınızı almak olacaktır. Siz de kulak çınlamasından kurtuldum demek için probleminizi dikkate alın ve sağlık profesyonellerine başvurun.

Menü