Kulak Çınlaması Neden Olur?

Kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlamaları; nörolojik veya psikiyatrik bazı rahatsızlıklara bağlı olarak meydana gelebileceği gibi beyin tümörü benzeri daha ileri vakalarda da gözlenebilir. Çınlama hali kalıcı olduğunda veya sık aralıklarla tekrar ettiğinde hayatı çekilmez kılabilir.

Kulak çınlaması neden olur, nasıl geçer? Herkes hayatının bir döneminde, ciddi bir sebebi olmaksızın kulak çınlaması durumunu deneyimler. Bu durum geçici ve kısa sürelidir, tedavi veya özel bir önlem gerektirmez. Ancak uzun süren kulak çınlaması durumunda kişinin gündelik yaşantısı da olumsuz etkilenir. Sürekli kulak çınlaması da denilen bu durum, çeşitli yöntemlerle hafifletilebilir veya tamamen giderilebilir.

Sürekli kulak çınlaması nasıl geçer? Devamlı kulak çınlamasını gidermenin en etkili yolu, çınlamaya yol açan faktörlerin tespit edilerek ortadan kaldırılmasıdır. Problem; depresyon, panik atak veya anksiyete bozukluğu gibi psikiyatrik bir rahatsızlıktan kaynaklanıyorsa antidepresan grubundan ilaçlar yararlı olabilir. Pek çok vakada çınlama halinin net sebebi tam olarak ortaya konulamaz. Çınlamayı gidermenin en iyi yollarından biri işitme cihazı kullanmaktır. Bu cihazlar her iki kulağa da benzer frekanslarda dalga gönderebilir ve çınlamanın işitilmesine engel olabilir.

Sürekli Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması neden olur tansiyon çınlama yapar mı? Kulak çınlaması, tansiyon dengesizlikleri veya hipertansiyon gibi durumlarda da görülebilmektedir. Kulak çınlaması neyin habercisi? Tinnitus adı da verilen uzun vadeli çınlamaların pek çok sebebi olabilir. Bunların bir kısmını tespit etmek oldukça zor olabilir. Çınlamanın varlığı tek başına, ciddi bir rahatsızlığın habercisi olarak değerlendirilmez. Kulak çınlaması nasıl olur? Tinnitus kendini;

 • Uğultu
 • Zil/çan
 • Rüzgâr
 • Islık
 • Hışırtı

gibi seslerle gösterebilir. Peki kulak çınlaması ne zaman tehlikeli olur? Çınlama, tek başına tehlikeli bir durum değildir. Çınlamaya yol açan faktörün ne olduğuna bağlı olarak sağlık tehditlerinden söz edilebilir. Bazen beyin tümörü gibi durumlar ve işitme/denge sistemini etkileyen bazı kanserler de çınlamaya yol açabilmektedir.

kulak-cinlamasi-neden-olur

Sürekli çınlama neden olur? Bu rahatsızlık, işitme ve denge sistemini etkileyen kronik bir hastalıktan kaynaklanabilir. Böyle bir durumda çınlama hali, süreklilik kazanabilir. Pek çok hasta geçmeyen kulak çınlaması rahatsızlığından yakınarak bir sağlık kuruluşuna başvurmaktadır.

Sürekli Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

Kulak çınlaması nasıl geçer? Daha önce de değindiğimiz üzere, çınlamanın sebebini/sebeplerini ortaya çıkarmak ve ona yönelik bir tedavi uygulamak gerekmektedir. Kulak çınlaması rahatsızlığından etkili bir şekilde kurtulmak için işitme cihazları son derece faydalı olmaktadır. Bu cihazlar temel olarak işitme kaybının tedavisinde kullanılsa da çınlama durumunda da kullanılmaktadır.

Kulak çınlaması hangi vitamin eksikliğinden olur? Herhangi bir vitamin eksikliğinin tek başına kulakta çınlamaya yol açması beklenmez. Dolayısıyla vitamin takviyesi ile çınlamayı gidermek mümkün olmayacaktır. Ancak bazen psikiyatrik bazı rahatsızlıklar da çınlamaya yol açtığından, bu rahatsızlıklara iyi gelebilecek vitaminler çınlamayı geçici olarak rahatlatabilmektedir. Bu alanda D ve B12 vitaminleri öne çıkmaktadır.

Sol kulak çınlaması ne anlama gelir? Çınlama hali yalnızca tek bir kulağı da etkileyebilir. Bu durum kendini sol kulak veya sağ kulak çınlaması olarak gösterebilir. Tek kulakta meydana gelen çınlamalar, yalnızca o bölgeyi etkileyebilecek farklı bir rahatsızlığa işaret ediyor olabilir. Tanı ve tedavi işlemleri için alanında uzman bir hekimden randevu alabilirsiniz.

Sağ Kulak Çınlaması Neden Olur?

Kulak çınlaması de demek? Kişinin kulağında çınlamaya benzer sesler işitmesi halidir. Bu sesler çan, zil veya rüzgâr sesini andırabilmektedir. Çınlamanın, bir kısmına daha önce de değindiğimiz birçok sebebi olabilir. Bunların bir bölümünü aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

 • Nabız ve tansiyon dengesizlikleri
 • İşitme ve denge sistemini etkileyen rahatsızlıklar
 • Fiziksel darbeler
 • Depresyon veya anksiyete hali gibi rahatsızlıklar
 • Beyin tümörleri
 • Kulak zarının hasar görmesi
 • Bazı ilaçların yan etkisi
 • İşitme kaybı

Peki sağ kulakta çınlama neden olur? İlgili kulağa darbe almak, orta kulak iltihabı, kulak zarı hasarı gibi durumlar sağ kulak çınlaması sebepleri arasındadır. Çınlamaya yol açan faktörlerin teşhisinde, çeşitli görüntüleme yöntemlerinden faydalanılabilir. Bazı vakalarda tinnitusa, kulak ağrısı da eşlik edebilir.

kulak-cinlamasi-neden-olur

Kulak çınlaması evde nasıl tedavi edilir? Evde çınlamaya yönelik uygulanabilen özel bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavi yalnızca alanında uzmanlaşmış hekimler veya odyologlar gibi sağlık çalışanları tarafından planlanabilir. Kişinin durumuna göre işitme cihazı ve/veya ilaç tedavisi uygulanabilmektedir.

Kulak Çınlamasına Çözüm Buldum

Kulağı çınlamak nedir? Belirli bir sebebi olmaksızın işitilen ve uğultu veya hışırtıyı andıran seslere çınlama denir. Bu durumu deneyimleyen bireylerde bazen herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmez. Belli bir sebebe bağlansın ya da bağlanmasın, hayatı çekilmez kılabilen çınlama halinden kurtulmak çoğu vakada mümkündür.

Çınlamanın rahatsız edici etkilerinden kurtulmak için işitme cihazı seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Kulak içi veya kulak arkası modellerden size en uygun olanı tercih ederek yeni bir hayata merhaba diyebilirsiniz. Nörolojik kulak çınlaması vakaları var mı? Bazı tinnitus vakaları nörolojik sebeplere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Bunlar arasında;

 • Menenjit
 • Ensefalit
 • Beyin travması
 • Şizofreni

sayılabilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması gibi problemler için tercih edebileceğiniz işitme cihazlarına erişmek Uzman Ses ile oldukça kolay! İşitme uzmanlarımız size her konuda yardımcı olmaya hazır. Bizi ziyaret ederek veya arayarak aklınızdaki soruları iletebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.