Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması ortamda uğultu, gürültü veya çınlama sesi çıkarabilecek bir ses kaynağı olmamasına rağmen bu tür seslerin işitilmesi durumudur. Literatürde tinnitus olarak bilinmektedir. Neredeyse herkes hayatının bir döneminde çınlama halini deneyimlemiştir.

Kulak çınlaması nasıl geçer? Çınlama hali eğer kısa süreli olarak yaşanmış ve geçmişse herhangi bir tedaviye gereksinim duyulmaz. Çoğu çınlama kendiliğinden düzelir. Ancak bazen kalıcı olarak da hissedilebilir ve hayatı çekilmez bir hale getirebilir. Bazı vakalarda çınlamalar geçse bile sık aralıklarla tekrarlayabilir. Bu tür durumlarda, bir kulak burun boğaz (KBB) hekiminden randevu alınarak tedaviye yönelik ilk adım atılabilir. Çınlama tedavisi, probleme yönelik olarak planlanır. Çeşitli ilaçlar ve işitme cihazları bu alanda sıklıkla tercih edilmektedir.

Kulak Çınlaması
Kulak Çınlaması
Bize Ulaşın
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Fill out this field

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Çoğu zaman çınlama halinin özel bir sebebi tespit edilmez. Bu problemin kısa bir sürede kendiliğinden geçmesi, beklenen bir durumdur. Çok sayıda faktör, geçici çınlamalara yol açabilir. Bunlar;

Tansiyon ve nabız dengesizlikleri

Beyin tümörü

Uzun süre boyunca gürültüye maruz kalma

Yüksek sesle müzik dinleme

Uzun süre kulaklık kullanma

Vertigo

Bazı psikiyatrik problemler

Şeklinde olabilir. Geçici çınlamalar genellikle ciddi bir sağlık sorununun habercisi değildir.

Kulak Çınlaması

Uzun süreli çınlama problemi yaşayan insanlar bazen çan, ıslık, rüzgâr veya hışırtı benzeri sesler de işitebilir. Bunların tamamı çınlama kapsamında değerlendirilebilir. Yoğun stres, depresyon ve endişe hali de çınlama benzeri seslerin hissedilmesine sebep olabilir.

Kulak çınlaması nasıl geçer? Tedavi, altta yatan sebebe göre gerçekleştirilir. Örneğin bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda antidepresan grubu ilaçlardan yararlanılabilir. Hipertansiyon varlığında, tansiyon dengeleyici ilaçlar kullanılır. Ancak bu ilaçlar herkeste işe yaramayabilir. İşitme cihazları ise pek çok vakada etkili sonuçlar alınmasını sağlayabilir.

Kulak Çınlaması

Çınlama Nasıl Geçer?

Ortamda herhangi bir ses kaynağı olmamasına rağmen, çınlama ve benzeri sesler işitiliyorsa bu durum tinnitus rahatsızlığına işaret eder. Geçmeyen çınlama hali; günlük yaşantıyı etkiler, konsantrasyonu düşürür ve psikolojik problemlere yol açabilir.

Bazı iş kollarında çalışan insanlar çınlama problemine daha yatkın olmaktadır. Böyle mesleklerin çalışma ortamları daha gürültülü ve stresli olabilmektedir. Ateşli silahlardan yayılan sesler, kulakta geçici veya kalıcı çınlamalara yol açabilmektedir. Polis ve askerler, etkilenme potansiyeli yüksek gruplar arasında gösterilebilir. Çınlamalar;

  • Sesli bir ortamda ses aniden kesildiğinde,
  • Uzun süre boyunca sessiz bir ortamda kalındığında,
  • Uykuya hazırlık sırasında

Daha net bir şekilde hissedilebilmektedir. İşitme cihazları, her iki kulağa da benzer frekanslarda sesler gönderebilir. Böylece çınlama sesi hissedilmez hale getirilebilir. Cihazlar, semptomatik tedavi noktasında oldukça başarılıdır.

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tedavisi Hakkında Bilgi Almak İçin

Tinnitus Tedavisi

Tedavi genellikle kişiye özel olarak planlanır. Çünkü çınlamaların kişisel faktörlerden etkilenebilecek pek çok sebebi olabilir. Çınlamaya yol açan problemin giderilmesi, temel tedavi hedefidir. Mesela psikiyatrist onayı ile çeşitli kaygı giderici ilaçlar reçete edilebilir. Ancak bu ilaçlar sadece belli hasta gruplarında işe yaramaktadır.

Çeşitli kulaklıklar ile benzer özelliklerdeki ses dalgaları iletilerek bir rahatlama sağlanabilir. En etkili çözümlerden biri de işitme cihazı kullanmaktır. Cihaza ihtiyacınız olduğuna karar verildiğinde hekiminiz sizi bir odyoloğa yönlendirecektir. Odyologlar, ses uzmanı olarak hastayı bilgilendirir, işitme cihazı alması için onu yönlendirebilir ve gerektiğinde işitme testlerini gerçekleştirir.

İşitme cihazları sadece duyma kayıplarını tedavi etmez. Aynı zamanda tinnitus problemine de iyi gelir. Bir işitme cihazında aşağıda sıraladığımız gibi çeşitli özellikler mevcuttur. Ayrıca farklı aksesuarlar ile cihazlar hem özelleştirilebilir hem de işlevselliği arttırılabilir.

Kulak Çınlaması

Mobil uygulama desteği

Ses netleştirme

Ses yükseltme

Gürültü gibi istenmeyen sesleri maskeleme

Kulağa çeşitli frekanslarda sesler iletme

Psikolojik Çınlama Nasıl Geçer?

Yoğun stres, takıntılı davranışlar ve endişe hali gibi psikolojik sorunlar da tinnitusa yol açabilir. Böyle durumlarda çeşitli ilaçlar veya psikoterapiler etkili olabilir. Bu tedavilerin işe yaramadığı koşullarda işitme cihazları etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Temel işitme organımız olan kulaklar, çeşitli bölümlerden meydana gelmektedir. Kulak zarı, koklea, beyin ve sinir hücreleri; işitme ile ilişkili organ veya yapılar olarak öne çıkmaktadır.

Sol kulakta çınlama sebepleri nelerdir? Bu rahatsızlık bazen sadece sol veya sağ kulağı etkileyebilmektedir. Tek kulak çınlamalarının, kulağın o bölümünü etkileyebilecek hastalık ve enfeksiyonlar haricinde özel bir sebebi bulunmaz. Çınlama problemi her yaşta ve cinsiyette gözlemlenebilir.

Kulak Çınlaması
Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tedavisi Hakkında Bilgi Almak İçin