İşitme Kaybı Dereceleri

İşitme kaybı dereceleri; profesyonel bir merkezde, sesten yalıtılmış bir ortamda kişiye uygulanan bazı testlerle belirlenir. Kişilerin duyabildikleri en düşük seviyeli seslere göre ise işitme kaybının derecesi saptanır. Bu test odyometre adı verilen bir cihaz ile kulağa belli frekansta sesler gönderilerek işitme eşiklerini belirler ve işitme kaybını derecelendirir.

İşitme kaybı dereceleri, normal işitme, çok hafif derecede işitme kaybı, hafif derecede işitme kaybı, orta derecede işitme kaybı, ileri derecede işitme kaybı ve çok ileri derecede işitme kaybı olarak sınıflandırılır. İşitme kaybının seviyesine göre farklı işitme cihazları kullanılır. Bunlar kanal içi, kulak içi, kulak arkası işitme cihazları veya ileri vakalarda implantlar olabilir.

İşitme kaybının belirtileri şunlardır:

  • Kalabalık ve çok sesli ortamlarda sesleri ayırt etmede güçlük,
  • Telefonda konuşurken karşı tarafın sesini az duyma,
  • Karşılıklı konuşmalarda söylenenleri tekrarlattırmak,
  • Bağırarak konuşmak veya televizyon izlerken sesi çok yükseltmek,
  • Kulakta çınlama ve uğultular.

İşitme Kaybı Dereceleri Neye Göre Belirlenir?

İşitme testlerinin hastanelerde veya işitme merkezlerinde ileri teknolojik cihazlar kullanılarak yapılması gerekir. Odyometri adı verilen bir test ile kişinin her iki kulağına da farklı frekanslarda sesler gönderilerek ses duyduğunda tuşlara basması istenir. Bu sayede işitme eşikleri tespit edilir. Ardından testi yapan uzman tarafından odyogram adı verilen işitme grafiği oluşturulur.

İşitme Kaybı Dereceleri

Normal İşitme Seviyesi

0 ila 60 desibel arasındaki sesler duyulabilir. Bu seviyede odyogram grafiğindeki çizgiler aynı doğrultuda ilerler.

Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı

20 desibelden düşük seslerin işitilememesidir. Günlük hayatı çok etkileyen bir seviye değildir. Bu nedenle işitme cihazı kullanımı gerekmez.

Hafif Derecede İşitme Kaybı

20 ve 40 desibel arasındaki sesler duyulabilir. Düşük seviyeli sesler işitilemez. Sakin ortamlarda konuşma sesleri bu seviyede de rahatlıkla duyulabilir. Ancak gürültülü ortamlarda sesleri algılamada zorluk çekilir. Bu dereceden itibaren işitme cihazı kullanımı düşünülebilir.

Orta Derecede İşitme Kaybı

40 ile 70 desibel aralığındaki sesler duyulabilir. Bu derecedeki işitme kaybında konuşma seslerini duyma ve ayırt etmede güçlük yaşandığından işitme cihazı gereklidir. Özellikle kanal içi ve kulak içi işitme cihazları orta derece işitme kaybının giderilmesinde etkilidir.

İleri Derecede İşitme Kaybı

Sesleri algılama eşiği 70 ile 90 desibel arasıdır. Bu seviyede günlük hayattaki pek çok ses algılanamaz. Bu kişiler için kulak arkası işitme cihazları veya cerrahi işlem ile yerleştirilen implantlar gerekli olabilir.

Çok İleri Derecede İşitme Kaybı

90 desibelin altındaki seslerin duyulamamasıdır. Normal işitme cihazları bu seviyede etkili olmadığı için koklear implant düşünülebilir. Ayrıca günlük hayatı kolaylaştırması bakımından işaret dili öğrenmek da bu seviyedeki işitme kaybında önemlidir.

İşitme Kaybı Dereceleri

İşitme Kaybının Nedenleri Nedir?

Genellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkan işitme kaybı, doğuştan da gelebilir. Ayrıca belli bir yaştan sonra aniden ortaya çıkan ve ilerleyen işitme kaybı vakalarına da rastlanmaktadır.

  • Bebek ve çocuklarda sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları işitme kaybına neden olabilir. Bunun yanı sıra kulağa yabancı cisim sokma sonucu kulak zarı ve kemik yapıları zarar görebilir.
  • Kaza sonucu oluşan travmalar sinir veya anatomik yapılara zarar verebilir ve bunun sonucunda işitme kaybı ortaya çıkabilir.
  • Kafa içinde işitme sinirlerine yakın bölgelerde ortaya çıkan kist ve tümörler de işitme kaybına sebebiyet verebilir.
  • Sürekli ve çok yüksek sese maruz kalmak geçici veya kalıcı işitme hasarlarına yol açabilir.
  • Bazı ilaçların yan etkisi olarak işitme kaybı gelişebilir ama bunlar genellikle geçicidir.

İşitme Kaybına Karşı Alınabilecek Önlemler

Birçok insan işitme ile ilgili hafif sorunları önemsememekte ve bunun sonucunda işitme kayıpları yaşayabilmektedir. Vücudunuzun size söylemek istediği bazı şeyler olabilir. Kendinizde gözlemlediğiniz belirtileri dikkate almalı ve zaman geçirmeden bir hekime başvurmalısınız.

Bunun yanı sıra kulaklıkla müzik dinlerken yüksek sesten kaçınmak, gürültülü yerlerde kulak koruyucuları kullanmak, kulak enfeksiyonlarını ciddiye alıp bir an önce tedavisine başlamak, uzun süreli kulak çınlamalarını ve kulak içinden gelen farklı sesleri ciddiye almak kalıcı işitme kayıplarının önüne geçebilir.

Test ve cihazlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Uzman Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi’ni arayabilir veya Whatsapp hattımızdan sorularınızı sorabilirsiniz.