Tek kulakta uğultu, birçok kişinin yaşayabileceği rahatsız edici bir durumdur ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Kulak çınlaması veya tıbbi adıyla tinnitus olarak da bilinen bu durum, iç kulak, kulak kanalları veya beyinle ilgili problemlerden kaynaklanıyor olabilir. Uğultu hissi, sürekli veya aralıklı olabilir ve bu durumun şiddeti, yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Özellikle sessiz ortamlarda bu ses daha belirgin hale gelir ve kişinin odaklanmasını, uyumasını zorlaştırabilir

Tek kulakta uğultu yaşayan kişiler için yapılan ilk değerlendirme, kapsamlı bir kulak muayenesini içerir. Hekim; hastanın sağlık durumu, uğultunun ne zaman başladığı ve hangi koşullarda kötüleştiği gibi bilgileri toplayarak olası bir neden üzerinde durabilir. Uğultuya neden olan faktörler arasında yüksek sesle müzik dinleme, kulak enfeksiyonları, baş veya boyun travmaları, bazı ilaçların yan etkileri ve yaşla ilişkili iç kulak değişiklikleri sayılabilir.

Kulakta uğultu tedavi yöntemleri, altta yatan nedene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak en yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:

Ses terapisi
İşitme cihazları
İlaç tedavisi
Cerrahi müdahale

Tek Kulakta Uğultu Neden Olur?

Tek kulakta hissedilen uğultunun birkaç potansiyel nedeni vardır. Teşhisin ve tedavinin doğru yönetilebilmesi için ilgili semptomları dikkate almak önemlidir. Bu durum, genellikle işitme kaybı ile ilişkilendirilir ve tinnitus olarak da tanımlanır. Tinnitus, var olmayan bir sesin duyulması durumudur ve belirtileri arasında basınç hissi vardır.

Kulakta hissedilen bu sesler; çınlama, vızıltı, uğultu veya hatta rüzgâr sesi gibi çeşitli şekillerde algılanabilir. Kulak çınlamasının nedenleri arasında; iç kulak hasarı, uzun süre yüksek seslere maruz kalma, enfeksiyonlar veya kulak zarı hasarı gibi faktörler bulunabilir.

Bu semptomlar, genellikle kulaktaki anormal basınç değişikliklerinden veya işitme yolundaki yapısal değişikliklerden kaynaklanır. İşitme yollarındaki bu değişiklikler, hava basıncının değişimi gibi dış faktörlerle veya enfeksiyon nedeniyle iç kulaktaki sıvı birikimiyle ilişkili olabilir.

Kulakta duyulan bu anormal sesler ve hisler, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, kulakta dolgunluk hissi yaşayan kişilerin bir KBB uzmanına başvurması gerekir. Bu durumun altında yatan nedenin erken dönemde belirlenmesi ve uygun tedaviye başlanması önemlidir. Tedavi; altta yatan nedene bağlı olarak ilaç tedavisi, ses terapisi veya bazen cerrahi müdahaleyi içerebilir.

Tek Kulakta Uğultu

Tinnitus Tedavisinde İşitme Cihazının Rolü

İşitme cihazları, tinnitus semptomlarını yönetmede önemli bir role sahip olabilir. Çünkü bu cihazlar hem işitme kaybını telafi eder hem de tinnitus seslerini maskeleyebilir. Bazı işitme cihazları, tinnitusa özel olarak tasarlanmış özelliklerle donatılmıştır.

İşitme cihazları, tinnitus sesini maskeleyen veya nötralize eden özel sesler (örneğin, beyaz gürültü, doğa sesleri gibi) sunabilir. Tinnitus semptomlarını yönetmede kullanılan bu özellik, kişinin tinnitus sesini daha az fark etmesini ve günlük yaşamına daha kolay odaklanabilmesini sağlar.