İşitme Kaybına Yol Açan Nedenler

İşitme kaybına yol açan nedenler enfeksiyonlar, psikiyatrik sorunlar, işitme ve denge sistemindeki bir yapının hasar görmesi şeklinde sıralanabilecek pek çok faktörü içerebilir. Sebep tespit edildikten sonra, belirtilerin giderilmesine ve işitmenin tekrar sağlanmasına yönelik tedaviler uygulanabilir.

İşitme kaybına yol açan nedenler nasıl tedavi edilir? Tedavi, sorunun kaynağına yönelik gerçekleştirilir. İşitme kaybına yol açan şey bir orta kulak enfeksiyonu ise antibiyotikler tercih edilebilir. Eğer sebebi bilinmeyen bir durum varsa çok yönlü araştırmalar gerçekleştirilir. Psikiyatrik bir problemden kaynaklı işitme kayıplarında antidepresanlardan ve psikoterapilerden yararlanılabilir. Duymanın yeniden sağlanmasında işitme cihazı seçeneği, etkili bir tedavi metodu olarak ön plandadır.

İşitme Kaybına Yol Açan Nedenler Nelerdir?

İnsanların anatomik yapısı, tıpkı diğer memeli canlılarda olduğu üzere sesi işitme ve bunu anlamlandırmaya yönelik organları barındırmaktadır. İşitme organı olan kulaklar, belli yapılardan meydana gelir ve ses dalgalarını beyne iletir. İşitme sistemindeki en önemli organ beyindir. İnsan beyninde yer alan Broca ve Wernicke alanları; konuşma, işitme ve sesi anlamlandırma gibi önemli işlevlere sahiptir.

İşitme kayıpları doğuştan gelebileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. İşitme kaybı belirtileri nelerdir?

 • Bir veya iki kulağın sesleri algılayamaması
 • Seslerin eskisinden daha az işitilmesi
 • Eskiden duyulabilen frekanstaki seslerin artık duyulamaması
 • Seslerin net olmaması
 • Çıkan ses yerine uğultu, çınlama veya gürültü duyulması
İşitme Kaybına Yol Açan Nedenler

Peki sinirsel işitme kaybı belirtileri nelerdir? Sinirsel problemlerde duymanın yeniden sağlanması oldukça zordur. Bu tür durumlarda sinirin işlevini taklit eden çeşitli implantlardan yararlanılmaktadır. Bahsi geçen koklear implant, iç kulağa cerrahi yöntemlerle yerleştirilmektedir. Böylece işitmenin yeniden sağlanması mümkün olabilmektedir.

İşitme Kaybına Yol Açan Nedenler

Hangi Durumlarda İşitme Kaybı Meydana Gelebilir?

Doğuştan gelen kusurların varlığında, organ ve yapılardaki gelişimsel bozukluklarda veya yaşlanmaya bağlı gelişen durumlarda; geçici veya kalıcı işitme kayıpları gözlenebilmektedir. İşitme kaybının sebepleri nelerdir?

 • Orta kulağı veya işitme ve denge sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyen enfeksiyon hastalıkları, duyma kaybına yol açabilir. Çeşitli ilaçlarla giderilebilen bu problem, genellikle geçici işitme kaybına sebep olmaktadır.
 • Doğuştan gelen durumlar. Genetik/anatomik bir kusur, duymayı kısmen veya tamamen engelleyebilir.
 • Yaşlanmaya bağlı durumlar. Yaşın ilerlemesi de kulağın daha ağır duymasına yol açabilmektedir. İşitme cihazları bu tür durumlarda etkili bir tedavi sağlamaktadır.
 • Yüksek sese maruz kalmak. Sürekli olarak gürültülü ortamlarda bulunmak ya da yüksek sesle müzik dinlemek, işitme kaybı ile sonuçlanabilir.
 • Tümör ve benzeri yapılar. İyi veya kötü huylu tümörler bazen işitme duyusunu etkileyebilmektedir.
 • Bazı bağışıklık sistemi hastalıkları.

Stres İşitme Kaybı Yapar mı?

Uzun süreli stres, kaygı, depresyon veya panik hali gibi durumlar işitme kaybına yol açabilmektedir. Bu durum literatürde “konversiyon bozukluğu” olarak da bilinmektedir. Bu tür işitme kayıpları genellikle bir anda başlar ve tek kulağı etkiler. Duyma kaybı sol veya sağ kulakta meydana gelebilir. Duymayan kulak, zaman zaman sebepsiz yere işitmeye başlayabilir. Ancak işitme duyusu bir süre sonra tekrar kaybolur.

Stres ve depresyon gibi faktörlere bağlı olarak gelişen duyma kayıplarının giderilmesi için antidepresanlar grubundan bazı ilaçlar reçete edilebilmektedir. Ayrıca psikoterapilerden olumlu dönüş alan hastalar da bulunmaktadır. Tedaviye yardımcı olması amacıyla işitme cihazlarından da yararlanılabilmektedir.

Sağ kulağım duymuyor neden? Bazen ani işitme kayıpları meydana gelebilmektedir. Sağ veya sol kulak işitme kaybı gibi durumlarda geniş kapsamlı tahliller yapılmaktadır. Araştırmalar sonucunda herhangi bir probleme rastlanmazsa, psikolojik/psikiyatrik sebeplere dayalı bir duyma kaybı ihtimalinden söz edilebilir.

İşitme cihazlarının, işitme kaybınıza iyi gelebileceği vakalarda, ses uzmanı olarak da bilinen bir odyoloğa yönlendirilirsiniz. Burada size çeşitli işitme testleri yapılabilir ve işitme cihazı almanız için gerekli yönlendirmelerde bulunulabilir.