BERA testi, Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller testi olarak da bilinir ve işitme sisteminin beyin sapı seviyesinde nasıl çalıştığını değerlendiren bir yöntemdir. Bu test, özellikle yenidoğan işitme tarama programlarında önemli bir rol oynar ve bebeklerde işitme kaybını erken teşhis etmek için kullanılır.

BERA testi, beyin sapındaki işitsel yolların elektriksel aktivitesini ölçer. Test sırasında, hastaya kulaklıklar takılarak belirli sesler gönderilir ve bu seslere karşı oluşan beyin tepkileri kaydedilir. Bebeklerde işitme kaybı tanısında kritik bir öneme sahip olan bu test, invaziv olmayan ve güvenli bir yöntemdir.

Bera testi

BERA Testi Nedir?

Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller testi, işitme sisteminin işleyişini ve beyin sapının işitsel sinyalleri nasıl işlediğini değerlendiren bir nörofizyolojik testtir. ABR (Auditory Brainstem Response) testi olarak da bilinen bu test, işitme kaybının derecesini ve tipini belirlemeye yardımcı olur.

Bebeklerde işitme kaybı sorunlarını teşhis etmek için yaygın olarak kullanılan ABR testi, işitme yollarının sağlıklı olup olmadığını anlamak için önemli bilgiler sağlar ve işitme sorunlarının kaynağını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme sunar.

ABR testi, yenidoğan işitme tarama programlarında kritik bir rol oynar. Doğumdan kısa bir süre sonra uygulanan bu test, bebeklerin işitme yeteneklerini objektif bir şekilde değerlendirmeye olanak tanır. Bu, işitme kaybının erken teşhisi ve müdahalesi için büyük önem taşır.

Odyometri gibi diğer işitme testlerinden farklı olarak BERA testi bilinçli katılım gerektirmez. Bu nedenle işitme kaybı şüphesi olan, iş birliği yapamayan veya bilinç düzeyi düşük hastalarda bile güvenle uygulanabilir. BERA testi, aynı zamanda işitme sinirlerinin ve merkezi işitme yollarının fonksiyonel durumu hakkında detaylı bilgi sunar. Bu da tanı ve tedavi sürecinde çok önemli bir yer tutar.

ABR testi, sessiz bir ortamda ve hastanın rahat bir pozisyonda olması sağlanarak yapılır. Testin uygulanması sırasında, hastanın kafa derisine ve kulaklarına küçük elektrotlar yerleştirilir. Kulaklıklar aracılığıyla verilen kısa tıklama seslerine karşı beyin sapındaki elektriksel aktiviteler kaydedilir. Bu elektriksel aktiviteler, işitme yollarının ve beyin sapının tepkisini ölçer. Bu süreç, herhangi bir ağrı veya rahatsızlık vermez; bu nedenle bebekler ve küçük çocuklar için idealdir.

Testi aşamaları şu şekildedir:

 • Testin yapılacağı oda sessiz ve rahatsız edici dış seslerden arındırılmış olmalıdır.
 • Hasta rahat bir şekilde oturur veya yatar pozisyona getirilir.
 • Bebeklerde ve küçük çocuklarda, testin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için uyku hali veya hafif sedasyon gerekebilir.
 • Küçük elektrotlar hastanın kafa derisine, alın ve kulak bölgesine yerleştirilir. Bu elektrotlar, beyin sapındaki elektriksel aktiviteleri kaydeder.
 • Elektrotların yerleştirileceği bölgeler, alkol veya benzeri bir temizleyici ile temizlenir ve elektrotlar sabitlenir.
 • Hastanın kulaklarına, tıklama sesleri gönderecek olan kulaklıklar yerleştirilir.
 • Kulaklıkların doğru yerleştiğinden emin olunarak seslerin düzgün iletilmesi sağlanır.
 • Kulaklıklardan çeşitli frekansta tıklama sesleri gönderilir.
 • Her iki kulak ayrı ayrı test edilir ve her bir kulağa farklı frekanslarda sesler gönderilir.
 • Elektrotlar, beyin sapında oluşan elektriksel aktiviteleri kaydeder.
 • Bu aktiviteler, bilgisayara aktarılır ve analiz edilir.
 • Test sırasında hasta uyanık kalır ancak bebeklerde ve küçük çocuklarda uyku veya hafif sedasyon gerekebilir.
 • Kaydedilen veriler, işitme yollarının ve beyin sapının işlevselliğini değerlendirmek için analiz edilir.
 • Elde edilen sonuçlar, işitme kaybının derecesi ve tipi hakkında bilgi sağlar.

ABR testi, işitme sisteminin beyin sapı seviyesindeki işleyişini değerlendiren güvenilir ve objektif bir yöntemdir. Bu test, işitme kaybının derecesini ve tipini belirlemede kritik rol oynar ve erken müdahale ile tedavi süreçlerinin planlanmasına olanak tanır.