İşitme tarama, işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan teste verilen isimdir. Bu testte kişinin kulağına belli frekansta sesler gönderilerek duyma eşiği belirlenir ve işitme kaybının derecesi ölçülür.

İşitme tarama testi, işitmeyi desibel cinsinden ölçerek grafik haline getirir. Bu test kişinin talebiyle yapılabileceği gibi doktor önerisiyle de gerçekleştirilebilir. Ayrıca bebeklerde ve okul çağındaki çocuklarda da “Ulusal İşitme Tarama Programı” çerçevesinde tarama testleri uygulanır.

  • Yenidoğan Programı

Yeni doğan her bin bebekten 3 tanesi ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Bunun yanı sıra bebeklik döneminde geçirilen kazalar veya hastalıklarla bu sayı daha da yükselmektedir. Bebeklerdeki işitme engeli erken tanısı, çocuk gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda tüm yenidoğanlar hastaneden taburcu olmadan tarama testlerinden geçirilmektedir.

  • Okul Çağı Programı

İşitme kaybı büyüme çağında da görülebilir. Enfeksiyonlar, travmalar veya genetik nedenler çocuklarda işitme kayıplarının nedenleri arasındadır. İşitme kaybı yaşayan çocuklarda dikkat ve öğrenme problemleriyle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle erken tanı kritik bir noktada durmaktadır. Bu kapsamda görevlendirilen sağlık personelleri aracılığıyla okullarda tarama testleri yapılmaktadır.

işitme tarama 02

İşitme Tarama Sistemi

İşitme ile ilgili sorunların tanı ve tedavisi KBB hekimleri tarafından yapılmaktadır. Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları, kulağa yabancı cisim kaçması, darbe ve travmalar işitme kaybına neden olabilmektedir. Bu durumlarda mutlaka hekime başvurulmalıdır.

İşitme kaybının derecesini ölçen teste odyometri adı verilmektedir. Bu test sayesinde işitme kaybının türü ve seviyesi belirlenebilmektedir. İletim tipi ve sensörinöral tip olmak üzere iki tür işitme kaybı vardır. Dış kulak ve orta kulak kaynaklı işitme kayıpları iletim tipi olarak tanımlanırken iç kulak kaynaklı işitme kayıpları sensörinöral tip olarak adlandırılmaktadır.

İşitme tarama testi nasıl yapılır?

İşitme kaybının derecesini belirlemek için birçok yöntem bulunmaktadır. Saf ses odyometrisi bu yöntemler arasında en yaygınıdır. Odyogram ise bu test sonucu oluşan grafiğe verilen isimdir. İşitme sağlığı uzmanları bu odyogram sayesinde işitme kaybının türünü ve derecesini belirler.

Yaygın olarak kullanılan işitme testleri şunlardır:

  • Yenidoğan işitme testleri

Bebeklerde işitme testi, bebek uykudayken kulağına prob yerleştirilerek yapılır ve oldukça kısa süren bir işlemdir.

  • Konuşma Odyometrisi

Bu test sırasında kişinin konuşmaları ayırt edip edemediği ölçülür ve okunan kelimeleri hastanın tekrar etmesi istenir.

  • Saf Ses Odyometrisi

En çok tercih edilen işitme testi uygulamasıdır. Sesten yalıtılmış bir ortamda kişiye kulaklık takılarak farklı frekans ve yoğunlukta sesler gönderilir.

  • Timpanometri

Kulağa prob yerleştirilerek basınç uygulanır. Bu sayede kulak fonksiyonları ölçülür.

  • Akustik Refleks Testi

Bu test ile beyin sapına kadar olan işitsel yollar taranır ve işitme kaybına neden olan bölge tespit edilir.

  • ABR testi

Uyku sırasında belirli yerlere elektrod yapıştırılarak yapılan bu testte, elektriksel dalgalar gönderilerek iç kulaktan beyin sapına kadar olan bölge taranır.

İşitme kaybı kaç olursa cihaz alınır?

İşitme kayıpları desibel cinsinden ölçülmektedir ve hafif, orta, şiddetli olmak üzere derecelere ayrılır.

26-40 dB hafif işitme kaybı olarak tanımlanır. Gürültülü ortamlarda duyma zorluğu yaşanabilir. Bazı durumlarda işitme cihazı önerilebilir.

41-55 dB orta düzeyde işitme kaybı aralığıdır. Bu dereceden itibaren işitme cihazı kullanımından fayda görülür.

56-70 dB şiddetli işitme kaybı derecesidir ve işitme cihazı kullanımı mutlaka önerilir.

71 dB ve üzeri çok şiddetli işitme kaybı vakalarıdır. İşitme cihazlarının yeterli olmadığı durumlarda koklear implant gibi alternatif tedaviler düşünülebilir.

İşitme testi ve işitme cihazlarıyla ilgili bilgi almak için Uzman Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi iletişim numaralarından bize ulaşabilir, şubelerimize uğrayabilirsiniz.